Προϊόντα
» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
Αρ. 1348/2004 για την «εμπορία – διακίνηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και αναλωσίμων σε Ιατρικές Μονάδες».

Ολοκληρωμένο σύστημα για Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Single / Double stage
Αυτόματα Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Μονού / Διπλού περάσματος (Single / Double stage)
Περισσότερα
Κονσόλες αιμοκάθαρσης
Κονσόλες με προκατασκευασμένο Υδραυλικό & Ηλεκτρολογικό σκέλος για Νεφρολογικές μονάδες, που περιλαμβάνουν:
Περισσότερα
Compact Συστήματα Αντιστρόφου Όσμωσης
Τροχήλατα Compact Συστήματα αντιστρόφου Όσμωσης για ...
Περισσότερα
Μικροϋπολογιστής SCADA Απεικόνισης
Μικροϋπολογιστές Ελέγχου / Ρύθμισης Συστημάτων
Περισσότερα
Θερμικής Απολύμανσης μονάδων RO
Δυνατότητα Αυτόματης Θερμικής Απολύμανσης μονάδων RO, Δικτύων διάθεσης Επεξεργασμένου Νερού...
Περισσότερα
Υδραυλικά Εξαρτήματα Μονάδων Αιμοκάθαρσης
Για την αποφυγή ανάπτυξης μικρό-οργανισμών στο Δίκτυο, το παραγόμενο νερό είναι σε διαρκή ανακυκλοφορία...
Περισσότερα