Προϊόντα
» Επεξεργασία Νερού

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Η μόλυνση του Υδροφόρου ορίζοντα αλλά και της ατμόσφαιρας από πλήθος ρύπων, έχει ευαισθητοποιήσει τους διάφορους οργανισμούς για αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα του νερού δικτύων.
Περισσότερα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
Στις Βιομηχανίες όπου η συνεχής χρήση Υπερκάθαρου Νερού επιβάλλεται...
Περισσότερα
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
Με την απαίτηση σε πόσιμο νερό συνεχώς να αυξάνει η εταιρία Filterdyn εξασφαλίζει...
Περισσότερα
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
Η εταιρία σχεδιάζει προμηθεύει αλλά και κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα αφαλάτωσης...
Περισσότερα
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Η μέθοδος απολύμανσης του νερού με την χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας UV Radiation θεωρείται ...
Περισσότερα
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Για την απομάκρυνση των ιόντων Ασβεστίου – Μαγνησίου, η εταιρεία FILTERDYN προσφέρει Αυτόματες μονάδες Αποσκλήρυνσης δυναμικότητας 9-1800lt ρητίνης.
Περισσότερα