Προφίλ

H εταιρία FILTERDYN δραστηριοποιείται στην επεξεργασία του νερού στην ελληνική αγορά από το 1988.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία βιομηχανικών φίλτρων και γενικότερα προϊόντων που έχουν σχέση με την άριστη ποιότητα του νερού.

Πιο αναλυτικά εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

 • Συστήματα αποσκλήρυνσης - απιονισμού - απολύμανσης - αποστείρωσης - αντίστροφης όσμωσης, για την μετατροπή υφάλμυρου - θαλασσινού νερού σε πόσιμο.
 • Βιομηχανικά φίλτρα (υγρών - αερίων, κεραμικά, φίλτρα μεμβράνης απολύτου παρακράτησης).
 • Φίλτρα Οικιακού Εξοπλισμού.
 • Εξοπλισμός & Συντήρηση μονάδων Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν) και μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
 • Παραγωγή και διάθεση Επεξεργασμένου Νερού για On Line Αιμοκάθαρση
              

Συνεργαζόμενοι Οίκοι του εξωτερικού:          

 • Parker Hannifin
 • Berson
 • Wallace & Tiernan
 • Nobel – Amazon Filters – Eurotrol – Pentair
 • Filmtec – Dow – Advance Structure
 • Tenesol - Vitron  

Κυριότερος στόχος της FILTERDYN είναι η παροχή εξοπλισμού και δυναμικών λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει σχετικά με την επεξεργασία νερού αλλά και την φίλτρανση υγρών - αερίων και ώς εκ τούτου, παρέχει στους πελάτες της, εκτός από τα ποιοτικά αλλά και πλήρως ελεγμένα προϊόντα (πληρούν προδιαγραφές ISO 9001-9002, FDA αποδοχή για χρήση σε τρόφιμα και ποτά), ανταγωνιστικές τιμές και άρτια τεχνική υποστήριξη - SERVICE από διπλωματούχους Μηχανολόγους - Χημικούς μηχανικούς.