Προϊόντα

» Βιομηχανικά Φίλτρα

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Σε καθοριστικά σημεία της Βιομηχανίας Τροφίμων - Εμφιάλωσης γίνεται χρήση μεγάλης πληθώρας φίλτρων του εργοστασίου Parker.                

Ενδεικτικά αναφέρονται :

  • Σταθεροποίηση Οίνου (Πρόφιλτρα, φίλτρα Μεμβράνες 0,45-0,65-0,01 mic
  • Φίλτρανση Μπύρας (pre coating-trap filters)
  • Εμφιάλωση Νερού (Φιλτρόσακους, Ανταλλακτικά φίλτρα τύπου cartridge)
  • Φίλτρανση Ελαίου και παρεμφερών προϊόντων π.χ. μαργαρίνης
  • Φίλτρα Αναπνοής δεξαμενών αποθήκευσης έτοιμου υλικού
  • Φίλτρα Ατμού για «Steril» εφαρμογές
  • Μονάδες Υπεριώδους Ακτινοβολίας, παραγωγής Αζώτου για εφαρμογές Blanketing, Όζοντος, κ.λ.π.