Προϊόντα

» Βιομηχανικά Φίλτρα

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Στον τομέα της εξόρυξης αλλά και επεξεργασίας Υδρογονανθράκων η εταιρία "Parker" είναι από τις πλέον γνωστές με ειδικά φίλτρα αφύγρανσης – Coalescer Filters πιστοποιημένα API & IP για χρήση σε αεροπορικά καύσιμα JET A-A1 Κηροζίνης.

Πλήρης σειρά Φίλτρων Επεξεργασίας Λιπαντικών λαδιών (lub oil Applications). Ειδικές εφαρμογές για χρήση σε φυσικό αέριο αλλά και την παραγωγή Βίο καυσίμων – Biofuels.