Προϊόντα

» Βιομηχανικά Φίλτρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Στην Βιομηχανία Φαρμάκων & Καλλυντικών με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις να προκύπτουν, η εταιρεία μας διαθέτει πρωτοποριακά προϊόντα του εργοστασίου «Parker» για μικροβιοκράτηση ενέσιμων και παρεντερικών διαλυμάτων μικροβιοκράτησης αερίων, φίλτρων steril αναπνοής δεξαμενών, καθώς και ένα πλήθος προϊόντων για χρήση σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Επίσης σε συνεργασία με το εργοστάσιο «Herco GmbH», προσφέρουμε πλήρεις μονάδες παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού – UltraClean Water με συνεχή απόδοση <0,1μS/cm (>10ΜΩ/cm)