Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Single / Double stage
 
Αυτόματα Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης Μονού / Διπλού περάσματος (Single / Double stage) πλήρως πιστοποιημένα για Νεφρολογική χρήση, που καλύπτουν όλα τα Διεθνή Standard
 
Δύο Μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης σε σειρά
  • ØΗ καλύτερη ποιότητα παραγόμενου νερού με την τεχνολογία διπλού περάσματος
  • ØΗ μεγαλύτερη ασφάλεια αφού οι μονάδες Όσμωσης μπορούν να λειτουργον και μεμονωμένα, η μία ανεξάρτητα της άλλης, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
  • ØΗ πλήρη εγκατάσταση Αντίστροφης Όσμωσης συμπεριλαμβανομένων των μεμβρανών, μπορεί αυτόματα και σε προκαθορισμένα διαστήματα, να υπόκεινται σε θερμική απολύμανση.