Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Κονσόλες αιμοκάθαρσης

Κονσόλες με προκατασκευασμένο Υδραυλικό & Ηλεκτρολογικό σκέλος για Νεφρολογικές μονάδες, που περιλαμβάνουν:

  • Μονή ή Διπλή γραμμή Επεξεργασμένου Νερού
  • Εξόδους για On Line Αιμοκάθαρση
  • Αποχέτευση
  • Βαλβίδες απομόνωσης διπλής λειτουργίας
  • Μπουτόν κλήσης νοσηλεύτριας (φωτιζόμενο ή μη)
  • Εξόδων (TV – Radio – Data – Τηλέφωνο, κ.λ.π.), 3 ηλεκτρικές παροχές, CE παροχή
  • Διπλή έξοδος γείωσης για ευπαθή ευαίσθητα Ιατροτεχνολογικά μηχανήματα