Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Compact Συστήματα Αντιστρόφου Όσμωσης

Τροχήλατα Compact Συστήματα Αντιστρόφης Όσμωσης για χρήση σε μονάδες Μ.Ε.Θ. , αλλά και κατ’ οίκον νοσηλεία.
Το Σύστημα Αντιστρόφης Όσμωσης ΗΡ 70 Compact, είναι αθόρυβο και λειτουργικό χάριν στις πολύ μικρές του διαστάσεις.

Από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι ο εύκολος χερισμός, καθώς και ο συνεχής έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας. Το ενσωματομένο πρόγραμμα απολύμανσης και έκπλυσης, καθώς επίσης και το σύστημα παροχής νερού, απαλλαγμένο από νεκρές ζώνες, εξασφαλίζουν ότι παράγεται απόλυτα καθαρό νερό.
Παροχή 75 – 110lt/h