Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Μικροϋπολογιστής SCADA Απεικόνισης

Μικροϋπολογιστές Ελέγχου / Ρύθμισης Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων modem approach & SCADA απεικόνισης.