Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Θερμικής Απολύμανσης μονάδων RO

Δυνατότητα Αυτόματης Θερμικής Απολύμανσης μονάδων RO, Δικτύων διάθεσης Επεξεργασμένου Νερού «Ring Loop» αλλά και ταυτόχρονης απολύμανσης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης σε ελεγχόμενα χρονικά διαστήματα.