Προϊόντα

» Εξοπλισμός Μονάδων Αιμοκάθαρσης

Υδραυλικά Εξαρτήματα Μονάδων Αιμοκάθαρσης
  • Υδραυλικά εξαρτήματα (χωρίς σπείρωμα) INOX – PEX για την κατασκευή δικτύων που υπόκεινται σε θερμική απολύμανση (93 0C).
  •  Κατασκευή Υδραυλικών δικτύων «Ring Loop» με προσθήκη θερμαντήρων – Heaters, για την αντιστάθμιση θερμοκρασίας και την απολύμανση Δικτύων
  •  Βαλβίδες Αυτομάτου εξισορρόπησης πίεσης δικτύου Επεξεργασμένου Νερού
  •  Double Connector Hose

Για την αποφυγή ανάπτυξης μικρό-οργανισμών στο Δίκτυο, το παραγόμενο νερό είναι σε διαρκή ανακυκλοφορία μέχρι και το σημείο εισόδου στα μηχανήματα Αιμοκάθαρσης