Προϊόντα

» Πισίνες

Εξοπλισμός

H εταιρεία μας, είναι ήδη γνωστή στο χώρο Επεξεργασίας Νερού και στην Μελέτη – Εξοπλισμό πισίνας.

Βασική αρχή είναι η προσφορά μεγάλου φάσματος προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό (Αμερική, Γερμανία,Ιταλία κ.λ.π.) και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ISO Standards.

Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μεγαλυτέρων εργοστασίων, όπως "ASTRAL", "Hayward", Αυτόματα συστήματα φίλτρανσης "Graf", καθώς και συστήματα  αντιστρόφου κολύμβησης /  Hydrojet για εσωτερικές πισίνες.