Προϊόντα

» Στήλες Απιονισμού

Πιεστικές Στήλες Απιονισμού
 
Σε σημεία όπου επιβάλλεται η επεξεργασία νερού κάτω από συνθήκες πίεσης (μέχρι 6 Bar), η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει «Πιεστικές Στήλες», με ενσωματωμένο αναλογικό αγωγιμόμετρο στην κλίμακα 0,1 -100 μSiemens.
 
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6 Bar. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβείτε σε εγκατάσταση μειωτή πίεσης. Μεγάλες συγκεντρώσεις αιωρημάτων, καθώς επίσης και αυξημένη ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου (>0,8ppm), ενδεχομένως να παρουσιάσουν δυσλειτουργία στην απόδοση της μονάδας. Προβείτε στην εγκατάσταση προφίλτρου 10μm ή φίλτρου Ενεργού Άνθρακα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:    
Όταν η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε όπως διέρθουν 15 – 20 Lt νερό μέσα από το στρώμα της ρητίνης χωρίς αυτά να χρησιμοποιηθούν