Προϊόντα

» Επεξεργασία Νερού

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
 
Η μόλυνση του Υδροφόρου ορίζοντα αλλά και της ατμόσφαιρας από πλήθος ρύπων, έχει ευαισθητοποιήσει τους διάφορους οργανισμούς για αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα του νερού δικτύων.
Η εταιρεία FILTERDYN συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς στην μελέτη και εγκατάσταση Κεντρικών Μονάδων Φίλτρανσης πόσιμου νερού με παροχή μέχρι και 500m3/h.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύσουμε συστήματα Δοσομέτρησης & Ελέγχου υπολειμματικού χλωρίου, ταχυδιυλιστήρια Άμμου, μονάδες Αποσιδήρωσης – Απομαγκάνωσης, Ενεργού Άνθρακα, για την απομάκρυνση οργανικών στοιχείων κ.λ.π.