Προϊόντα

» Επεξεργασία Νερού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Στις Βιομηχανίες όπου η συνεχής χρήση Υπερκάθαρου Νερού επιβάλλεται (>10MegOhm x cm), η εταιρεία μας σε συνεργασία με το εργοστάσιο «Herco GmbH» Γερμανίας, προσφέρει μονάδες E.D.I Electro – Deionization) με μέγιστη ωριαία παροχή 300 – 4500lt/h.

Οι μονάδες απευθύνονται σε Βιομηχανίες Φαρμάκων, Παραγωγής Οφθαλμολογικών διαλυμάτων, παραγωγής ατμού, κ.λ.π., με χαμηλό κόστος συντήρησης αλλά και μηδενική χρήση Χημικών
.