Προϊόντα

» Επεξεργασία Νερού

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Η εταιρία σχεδιάζει προμηθεύει αλλά και κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα αφαλάτωσης για χρήση σε πόσιμο νερό.
Συγχρόνως προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων για την συντήρηση των μονάδων όπως:

  • Μικροϋπολογιστές
  • Μετρητές SDI
  • Μετρητές αιωρημάτων
  • Μεμβράνες 2,5" - 4" - 8"
  • Μεμβρανοθήκες
  • Αντλίες υψηλής πίεσης
  • Χημικά πρόσθετα (αντικαθαλατικά υγρά ) κ.λ.π.
  • Μονάδες Αφαλάτωσης με κίνηση από  Α.Π.Ε.   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πλήρως  αυτοματοποιημένα συστήματα για χρήση  σε αυτόνομες κατοικίες & μικρές Ξενοδοχειακέςμονάδες
    (Παραγωγή : 300 – 5500lt/h)