Προϊόντα

» Επεξεργασία Νερού

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Για την απομάκρυνση των ιόντων Ασβεστίου – Μαγνησίου, η εταιρεία Filterdyn προσφέρει Αυτόματες μονάδες Αποσκλήρυνσης δυναμικότητας 9-1800lt ρητίνης.

Για οικιακή εφαρμογή προτείνεται η χρήση των μονάδων CABINET.

Για την συνεχή παραγωγή επεξεργασμένου νερού συνίσταται η χρήση Ογκομετρικών μονάδων Διπλής Εναλλακτικής λειτουργίας.

Μεγάλη προσφορά σε αναλώσιμα όπως αυτοματισμοί – κεφαλές, ρητίνες, συστήματα διάχυσης, βαλβίδες αναρρόφησης άλμης κ.λ.π.