Προϊόντα

» Επεξεργασία Νερού με ΑΠΕ

Επεξεργασία Νερού με Α.Π.Ε

 

Η εταιρεία μας σχεδιάζει, κατασκευάζει & εγκαθιστά αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης Νερού με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενώ επίσης, αναλαμβάνει και την συντήρηση των μονάδων. 

Με την ανάγκη για πόσιμο νερό συνεχώς να αυξάνεται... εξασφαλίζεται επάρκεια νερού και στο πιο απομακρυσμένο σημείο.

Ειδικά συστήματα τηλεμετρίας καταγράφουν και παρακολουθούν συνεχώς την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.